Strona główna


I Polsko-Czeskie Targi Agroturystyczne. Jaworze - Tranovice 2010.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Projekt ten miał na celu między innymi stworzenie wspólnego portalu turystycznego.Zadanie to polegało na opracowaniu i udostępnieniu w sieci Internet wspólnej, dwujęzycznej strony internetowej, kompleksowo informującej o atrakcjach, walorach i infrastrukturze turystycznej gminy
Jaworze oraz Tranovic.

Portal Turystyczny jest doskonałym uzupełnieniem infrastruktury informacyjnej regionu. W połączeniu z publikacją Przewodnika Agroturystycznego po ziemiach Jaworza i Tranovic, portal turystyczny
tworzy kompleksowy pakiet źródeł informacji dotyczących turystycznych aspektów tychże Miast Partnerskich.