Jaworze jako uzdrowisko

 Początki zainteresowania Jaworzem jako miejscowością o walorach leczniczych sięgają mniej więcej pierwszej połowy XIX wieku. W tym to czasie piękne widoki, świeże powietrze i  wyborna  żętyca,  a  także  niskie  ceny  przyciągały gości z Bielska, Cieszyna i z dalszych okolic. Mieszkania wynajmowano u wieśniaków,  a  kurację  przeprowadzano  na  własną rękę.  Nie  było  jednak  wówczas  większego zainteresowania  się  tą  sprawą  ówczesnych właścicieli   jaworzańskich   dóbr.   Dopiero, kiedy Jaworze dostało się w ręce Laszowskich i Saint Genois (1752) rozpoczął się pomyślny rozwój, który z chwilą zarejestrowania w Śląskim  Urzędzie  Krajowym  w  Opawie  uzdrowiska z dnia na dzień przekształcał Jaworze, rokując mu świetną przyszłość.