Spacerem po Jaworzu

  Teraz możemy sprawnie wędrować po Jaworzu i zapoznać się kolejno z wszystkimi godnymi uwagi obiektami zabytkowymi i użyteczności publicznej oraz z atrakcyjnymi miejscami. Miłośnicy fotografii mogą sobie łatwo zrobić interesujący album o Jaworzu, odtwarzający ponad 700-letnią historię Jaworza – XIX-wiecznego uzdrowiska i dzisiejszej miejscowości turystyczno-wypoczynkowej i leczniczej.