Dolina Potoku Jasienica

 Dolina  Potoku  Jasienica  (zwanego także  Jasionką,)  -  położona  jest  na  północnych   krańcach Beskidu   Śląskiego.   Dolne długości  –  przebieg  północno-południowy, a w dolnej partii południowo-wschodni. Leży na  wysokości  250-824  m  n.p.m.  Jest  ona prawie całkowicie zabudowana, tylko jej południowa część  ma charakter naturalny. Doliną płynie potok Jasienica o czystej wodzie,  który  jest  prawobrzeżnym  dopływem potoku Iłownica.