Dolina Potoku Kamiennego


 Dolina Potoku Kamiennego - w górnej części jest niezamieszkałą doliną o długości 2,8  km  i wysokościach  od  400  do  782  m n.p.m.  W  dolnej  partii  doliny  potok  tworzy głębokie  meandry  w  warstwach  miękkich łupków cieszyńskich, wierzchowskich i lgockich. W dalszym przebiegu występują liczne progi i   przewężenia,   odsłaniając   warstwy łupków wierzchowskich i lgockich oraz piaskowców godulskich dolnych. Potok posiada dwa  lewobrzeżne  dopływy  –  jeden  okrąża ramię  Wielkiej  Polany.  Kamienny,  płynąc w  głębokim  jarze,  tworzy  odnogę  boczną doliny,  na  początku  której  występują  złoża borowinowe.