Dolina Potoku Wysokiego Dolina Potoku Wysokiego - położona jest na wschód od Doliny Szerokiego Potoku, od  której  oddziela  ją  od  zachodu  grzbiet Wysokiego i Borowiny. W górnej partii jest dzika, głęboka i niezamieszkała. Ciągnie się na długości 4,5 km i wysokości od 325 do 762 m n.p.m. Od południa od Doliny Wapienicy odgranicza  ją  góra  Wysoki.  Dnem  płynie Potok Wysoki, który jest prawobrzeżnym dopływem  Potoku  Szerokiego.  Płynie  z  południa na północ przez centrum Jaworza, gdzie łączy się z Potokiem Szerokim w końcowym swoim biegu już na terenie Jasienicy. W  górnej  części  opada  głębokim  wąwozem,  następnie  pokonuje  szereg  progów  skalnych,a  w  najniższej  części  szerokim  jarem  przechodzącym w wąwóz.