Tranovice

Miejscowość Trzanowice powstała po 1305 roku, pierwsze dochowane źródła pisemne pochodzą z 1431 roku. Przywileje gminne zatwierdziła miejscowości księżna cieszyńska Anna w 1533 roku. Nazwa z biegiem lat zmieniała się na Trzenkowice, Trzankowice, Trzanowice Dolne i Górne, Strzankowicz, Strzenkowicz, Ober und Nieder Trzanowicz; od 1850 roku Trzanowice Dolne i Górne. W poprzedniej epoce Trzanowice wchodziły w skład tzw. gminy ośrodkowej Gnojnik.