Historia, dane statystyczne

Historia, dane statystyczne

Miejscowość Trzanowice powstała po 1305 roku, pierwsze dochowane źródła pisemne pochodzą z 1431 roku. Przywileje gminne zatwierdziła miejscowości księżna cieszyńska Anna w 1533 roku. Nazwa z biegiem lat zmieniała się na Trzenkowice, Trzankowice, Trzanowice Dolne i Górne, Strzankowicz, Strzenkowicz, Ober und Nieder Trzanowicz; od 1850 roku Trzanowice Dolne i Górne. W poprzedniej epoce Trzanowice wchodziły w skład tzw. gminy ośrodkowej Gnojnik.

Gmina Trzanowice liczy obecnie 1010 mieszkańców, spośród których zdecydowana większość (70,7 procent) deklaruje narodowość czeską, 21,2 procent polską a pozostali jeszcze inną. W wieku produkcyjnym jest 61,5 procent mieszkańców, 19,4 procent stanowią mieszkańcy powyżej 60 lat, w przybliżeniu tyle samo jest dzieci poniżej 15 roku życia.

Mieszkańcy Trzanowic należą do Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Śląskiego Kościoła Ewangelickiego. Za osoby wierzące uważa się 81,8 procent z nich. Osób bez przynależności  wyznaniowej jest 13,2 procent.

Gminę cechuje niejednorodny, tzw. śląski typ zabudowy charakteryzujący się rozsianą zabudową wiejską na dużej przestrzeni. Znajdują się w niej nowo wzniesione domy rodzinne z dachem siodłowym, domy z dachem pulpitowym oraz będące w dobrym stanie posiadłości gospodarcze, oraz stare, lecz starannie eksploatowane domy.

Turystyka wiejska

Na terenie gminy nie ma żadnych objektów zabytkowych objętych ochroną konserwatorską. Historyczną zabudowę tworzą jedynie dwa kościoły, gospodarstwo chłopskie oraz drewniak. Kościół katolicki pod wezwaniem św. Bartłomieja pochodzi z 1902 roku. Zbudowany został w stylu neogotyckim. Jest murowany, pokryty dachówką wiedeńską; wieża natomiast blachą. Z pierwotnego drewniannego kościoła, który się nie dochował, przeniesiono do niej cztery dzwony. Kościół ewangelicki pochodzi z 1929 roku, przedtem w jego miejscu stała kaplica z dwoma dzwonami wiszącymi w wieży. Przed świątynią znajduje się pomnik słynnego miejscowego rodaka Jerzego Trzanowskiego z 1948 roku, autorstwa Ladislava Polláka. Ciekawostką architektoniczną jest również tzw. Kamień graniczny. W ramach obchodów 20. rocznicy powstania Czechosłowacji uroczyście osadzono go w miejscu, gdzie stykają się ze sobą katastry czterech gmin. Każdego roku w przedwieczór 23 czerwca obchodzono w tym miejscu noc świętojańską. W 1938 roku kamień został wyrwany przez żołnierzy polskich i wrzucony do pobliskiego wądołu. W 1995 roku kamień graniczny został odniowiony, z piaskowca maletinskiego wyrzeźbił go Martin Kuchař. Pierwotny kamień przewieziono do Muzeum Cieszyńskiego. Kolejną ciekawostką historyczną jest poświęcony w 1871 roku krzyż stojący nieopodal budynku szkoły podstawowej, na obrzeżach przestrzeni publicznej.

Na terenie gminy wybudowane zostały lokalne ścieżki rowerowe, połączone z trasami międzynarodowymi. W mikroregionie, w skład którego wchodzą również Trzanowice, powstały  również szlaki turystyczne. Zakwaterowanie oferuje motel „Na cymbałku“ oraz Dwór Kappla. Częścią Wiejskiej strefy przemysłowej Trzanowice stał się ośrodek sportów zimowych (nartostrada z wyciągiem, snowtubing), z którego korzystają głównie rodzice z dziećmi przyjeżdżający z okolicznych miast. W wyremontowanym budynku byłej gospody „koło Śluzy“ udostępnione są dwa tory bowlingowe, czynna jest także ulubiona pizzeria. Latem można kąpać się w rzeczce Stonawce albo korzystać z boiska wielofunkcyjnego na terenie szkoły podstawowej.